Posted in հաշվետվություն

Ամփպփում

Posted in պարտիզապուրակային աշխատանք

Դպրոցում ինքնասպասարկման, շրջակա միջավայրի խնամքի աշխատանքների մասնակցություն․ 2019-2020 ուս․ տարում

Շարունակել կարդալ “Դպրոցում ինքնասպասարկման, շրջակա միջավայրի խնամքի աշխատանքների մասնակցություն․ 2019-2020 ուս․ տարում”