Posted in նախագծեր, պարտիզապուրակային աշխատանք

Շրջակա միջավայրի պաշտպանության օր

Նախագծի օր՝ 05․06․2020թ

Նախագծի մասնակիցներ՝ Արևմտյան դպրոց-պքրտեզի տարատարիք սովորողներ

Նախագծի ընթացքթ՝ Սովորողներն իրենց ընտանեկան դպրոցի դասավանդողի հետ, իրենց տան կամ մոտակա այգիներում կազմակերպում են տարբեր այգեգործական աշխատանքներ՝ ծառատունկ, տարածքի մաքրում, խնամում և կանաչապատում։