Posted in պարտիզապուրակային աշխատանք

Աշխատանքներ սարալանջում

Պարտիզապուրակային աշխատանքները շարունակվում են սարալանջում։

Տարածքը փորձում ենք մաքրել մոլախոտերից՝ պտղատու ծառեր կամ խաղողի տնկիներ ունենալու նպատակով։

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s