Posted in պարտիզապուրակային աշխատանք

Աշխատում ենք սարալանջում

Սարալանջի մաքրման աշխատանքները շարունակվում են ամեն օր: Երբ կամաց-կամաց տեսնում ենք մեր աշխատանքի արդյունքը, մոռանում ենք հոգնածություն, և այն ավելի հաճելի և հետաքրքիր է դառնում:

Posted in պարտիզապուրակային աշխատանք

Սարանլաջում

Աշխատանքները շարունակվում են սարալանջում: Մենք՝ ուսուցիչ ուսանողներս , տարածքը մաքրում ենք մոլախոտերից,որտեղ պետք է  կորնգան ծաղիկներ աճեցնենք՝ մեղվաբուծությունը զարգացնելու նպատակով:

Արմինե Գյոնջյանըև Շուշան Ալեքսանյանը պատմում են նախագնի մասին: