Posted in Մուտքի ճամբար, Uncategorized

Մանկավարժական ճամբար. Երրորդ օր

Արդեն երրորդ օրն է, ինչ կրթահամալիրում շարունակվում է մանկավարժական ճամբարը, բայց մենք չենք դաթարում հիանալ ու զարմանալ սովորողների մտքի ճկունության վրա: Արաջին անգամ այցելեցինք քանդակագործության արհեստանոց, որտեղ ներկայացված էին տարբեր աշխատանքներ: ՈՒղղակի ապշում եմ, երբ տեսնում եմ, թե ուր կարող է հասնել երրորդ կամ չորորդ դասարանի երեխայի մտքի թռիչքը:

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s