Posted in Առցանց ուսուցում

Առցանց մարմնակրթություն․ օր 2

Մարիա Նավոյան 2․1 դասարան

Լեո Խանամիրյան 1․1 դասարան

Ստեփանյան Արևիկ 2․3 դասարան

Փիրումյան Վիկտորյա 2․2 դասարան

Մելքոմ Մելքոմյան 2․1 դասարան

Մելքոմ Մելքոմըքն 3․1 դասարան

Յանա Բաղդասարյան 2․1 դասարան

Արման Խաչատրյան 1․2 դասարան

Լաուրա Ղազարյան 2․2 դասարան

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s