Posted in Մարզական, նախագծեր, ստուգատես

Հեծանիվ, վազք, լող

Վայրը` Արևմտյան դպրոց-պարտեզ

Ժամանակացույց՝ Հունվարի 26

9:20-9:50-1.1 դասարան

9:50-10.20 -1.2 դասարան

10:20-10.50- 1.3դասարան

10:50-11:20-2.1 դասարան

11:20-11:50-2.2դասարան

11:50-12:20- 2.3 դասարան

12.20-12.50. 3.1 դասարան

12.50-13.20 3.2 դասարան

13.20-13.50. 3.3 դասարան


Մասնմակիցներ՝ 1-3-րդ դասարաններ

Նպատակը՝ ստուգատեսի միջոցով ստուգել սովորողների ձեռք բերած հմտությունները, հեծանիվ վարելու կարողությունը, մտքի ճկունությունը:

Խնդիրները՝

10մ. հեռավորությամբ ճանապարհի անցում, արագության գրանցում
Առանց կանգառի՝ 2մ. երակրությամբ ճանապարհի շրջադարձ
Ուղիղ ճանապարհի անցում 6-7 արգելքների շրջանցմամբ
4-5 ճանապարհային նշանի կիրառում

Պատասխանատուներ՝ Մադլենա Թերզյան և դասվարներ