Posted in Մարմնակրթություն, ստուգատես

Հունվարյան մարզական ստուգատես

Հեծանիվային ստուգատես

Վայրը` Արևմտյան դպրոց-պարտեզ

Ժամանակացույց՝ Փետրվարի 4

9:20-9:50-1.1 դասարան

9:50-10.20 -1.2 դասարան

10:20-10.50- 2.1դասարան

10:50-11:20-2.2 դասարան

11:20-11:50-2.3դասարան

11:50-12:20- 3.1 դասարան


Մասնմակիցներ՝ 1-3-րդ դասարաններ

Նպատակը՝ ստուգատեսի միջոցով ստուգել սովորողների ձեռք բերած հմտությունները, հեծանիվ վարելու կարողությունը, մտքի ճկունությունը:

Խնդիրները՝

10մ. հեռավորությամբ ճանապարհի անցում, արագության գրանցում
Առանց կանգառի՝ 2մ. երակրությամբ ճանապարհի շրջադարձ
Ուղիղ ճանապարհի անցում 6-7 արգելքների շրջանցմամբ
4-5 ճանապարհային նշանի կիրառում

Պատասխանատուներ՝ Մադլեն Թերզյան և դասվարներ

Հեծանվային ստուգատես 1.1 դասարան

Հեծանվային ստուգատես 1.2 դասարան

Հեծանվային ստուգատես 2.1 դասարան

Հեծանվային ստուգատես 2.2 դասարան

Հեծանվային ստուգատես 3.1 դասարան