Posted in ծրագրեր

Լրացուցիչ կրթության ծրագիր

Նպատակը՝

Լրացուցիչ կրթության ծրագրի նպատակն է սովորողների մոտ զարգացնել կար ու ձևի հմտությունները, ստեղծագործ միտքը,ստեղծած աշխատանքը կիրառելի դարձնելու կարողությունը,ինչպես նաև ձևավորել գեղագիտական ճաշակ: Ծրագրի ընթացքում սովորողը կկարողանա ծանոթանալ կար ու ձևի մի շարք նոր տեխնոլոգիաների հետ, ինչպես նաև կսովորի հուլունքագործություն , տիկնիկագործություն և այլն: Ծրագրի արդյունքում սովորողը բացի կարի, հուլունքագործության, տիկնիկագործության տեխնոլոգիան սովորելուց սովորողի մոտ զարգանում է նաև մանր մոտորիկան , առավել ճկուն դառնում մտավոր ունակությունները, ինչն էլ առավել ստեղծագործ է դարձնում սովորողին:

Ծրագրի մեջ մտնող կետեր՝

  • Կար ու ձևի դասեր
  • Կարատեսակներ՝ բլանդ, ետկար , օղակար, խաչկար
  • Մանկական հագուստ
  • Կիսաշրջազգեստ
  • Հուլունքագործություն
  • Տիկնիկագործություն

Պարապմունքի օրերը՝

երկուշաբթի-14:00-15:00

երեքշաբթի-14:00-15:00

Լրացուցիչ կրթության գումարը` 6000 դրամ

Posted in ծրագրեր, Uncategorized

Ուսուցչի օգնականի գործունեություն

Ուսուցչի օգնականի գործունեությունը ՝

  • Մարզական գործունեություն

Հեծանվավարություն

Լողուսուցում

Հեծանվաարշավներ, քայլարշավներ

Մարզական ստուգատեսներ, էստաֆետային խաղեր

  • Տեխնոլոգիական գործունեություն

Ուսումնական աշխատանք ագարակում

Պարտիզապուրակային աշխատանք

Տեխնոլոգիական աշխատանք տեխնոլոգիայի լաբորատորիայում

Բնագիտական աշխատանքներ, փորձեր բնագիտության լաբորատորիայում

  • Անհատական աշխատանք

Հատուկ կարիքով սովորողներ

Առանձնակի շնորհներ ունեցող սովորողներ

Այլ աշխատանք