Posted in Ձմեռային մարզական խաղեր

Ձմեռային մարզական խաղերի ժամանակացույց

Հունվարի 9

Գեղասահքի մարզադպրոց

12․00-12․45 Արևմտյան դպրոց

13․00-13․45 Արևմտյան դպրոց

Հունվարի 12

Ջրվեջի արգելոց՝

11․00-12․00 3.4 դասարան

12․00-13․00 Արևմտյան դպրոց

Հունվարի 13

Գեղասահքի մարզադպրոց՝

10․00-10․45 17-րդ ջոկատ

11․00-11․45 13-րդ ջոկատ

Հունվարի 18

Գեղասահքի մարզադպրոց՝

12․00-12․45 12 -րդ ջոկատ

13․00-13․45 Արևմտյան դպրոց

Հունվարի 20

Ջրվեժի արգելոց՝

11․00-12․00 2,1, 1.1, 1.3 դասարաններ

12․00-13․00 2,3 2,4դասարաններ

Հունվարի 24

Գեղասահքի մարզադպրոց՝

12․00-12-45 15-րդ ջոկատ

13․00-13․45 14 րդ ջոկատ

Հունվարի 27

Գեղասահքի մարզադպրոց՝

10․00-10․45 16 -րդ ջոկատ

11․00-11․45 Արևմտյան դպրոց

Հունվարի 31

Ջրվեժի արգելոց՝

11․00-12․00 3,1,3,2, դասարաններ

12․00-13․00 3,3 , 1,2 դասարաններ

Advertisement

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s