Posted in Սպորտ FM

Ռադիոնախագիծ

Վայրը՝ Արևմտյա դպրոց-պարտեզ

Մասնակիցները՝ Արեւմտյան դպրոցի սովորողներ։

Նախագծի իրականացման ժամանակահատվածը՝ շուրջտարյա

Նպատակը՝ սովորողների խոսքի զարգացում, ինքնաարտահայտվելու կարողության հմտացում, սեփական կարծիքն արտահայտելու և հիմնավորելու  կարողությունների զարգացում֊ամրապնդում։

Խնդիրները՝ Սովորողների որոնողական֊հետազոտական կարողությունների ձեռքբերում, նոր մարզական գիտելիքների համալրում, բանավոր խոսքի զարգացում,լսածը փոխանցելու կարողության զարգացում, նոր գիտելիքների հաղորդում և  փոխանցում :

Ընթացքը՝ նախօրոք ընտրում ենք տվյալ շաբաթվա ընթացքում կաըացած մարզական թեմաներ, պատմություններ,  տեղեկություններ, ուսումնասիրում ենք տարբեր մարզաձևեր։

Նախագծի արդյունքը՝ Ռադիոնյութի պարբերաբար հրապարակում իմ բլոգում, դպրոցի ենթակայքում: