Posted in Uncategorized

Շաբաթվա աշխատակարգ

Հոկտեմբերի 25`

9։00-14։00 աշխատանք Արևմտյան դպրոցում

  • կաբինետների մաքրման աշխատանքներ

Հոկտեմբերի 26՝ 

Առցանց աշխատանք՝

  • նախագծերի մշակում

Հոկտեմբերի 27՝

9։00-14։00 աշխատանք Արևմտյան դպրոցում,

  • կաբինետների մաքրման աշխատանքներ
  • ծաղիկների խնամք
  • Հավաք մանկավարժական խորհրդով

Հոկտեմբերի 28՝

Առցանց աշխատանք՝

  • նախագծերի մշակում

Հոկտեմբերի 29՝ 

9։00-14։00 աշխատանք Արևմտյան դպրոցում,

  • կաբինետների մաքրման աշխատանքներ
  • ծաղիկների խնամք

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s