Posted in Քանդակի մանկավարժական ակումբ

Կավե ափսեներ

Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրում աշխատելու հենց առաջին շաբաթվանից քանդակի մանկավարժական ակումբի անդամ եմ: Հենց այստեղ եմ սովորել այսպիսի հրաշք աշխատանքներ ստեղծել: