Posted in հաշվետվություն

Դեկտեմբեր ամսվա ամփոփում

Բակային աշխատանքներ 4.1-ում

Բակային աշխատանքներ 5.1 դասարանի սովորողների հետ

Մաքրենք, խնամենք, արարենք…

Անհատական աշխատանք Ալինա Ալուխանյանի հետ

Ալինան և Դանիելան հեծանիվների աշխարհում

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s