Posted in պարտիզապուրակային աշխատանք

Մաքրենք, խնամենք, արարենք…

Կա այսպիսի հստակ կանոն: Առավոտյան հենց որ արթնանաս, լվացվես ու քեզ կարգի բերես, պետք է տեղնուտեղը կարգի բերես նաև քո մոլորակը:

Անտուան դը Սենտ Էքզյուպերի