Posted in աշխատաժամանակ

Աշխատաժամանակ

Օգոստոսի 31

9։00-11։00-  միջավայրի խնամք, բակային աշխատանքներ

11։00-14։00- դասարանների մաքրում

Սեպտեմբերի 1

Առցանց աշխատանք, նախագծերի մշակում։

Սեպտեմբերի 2

10։00-10։15-մարզական խաղեր 1․1 դասարան

10։15-10։30- մարզական խաղեր 1,2 դասարան

10։30-10։45- մարզական խաղեր 1․3 դասարան

Սեպտեմբերի 3

10։00-10։15-մարզական խաղեր 1․1 դասարան

10։15-10։30- մարզական խաղեր 1,2 դասարան

10։30-10։45- մարզական խաղեր 1․3 դասարան

Սեպտեմբերի 4

10։00-10։15-մարզական խաղեր 1․1 դասարան

10։15-10։30- մարզական խաղեր 1,2 դասարան

10։30-10։45- մարզական խաղեր 1․3 դասարան

Սեպտեմբերի 7

18։00-18։20 — առցանց մարզական հանդիպում 1․3 դասարանում

Սեպտեմբերի 8

12։00-12։20- առցանց մարզական հանդիպում 2․2 դասարանում

Սեպտեմբերի 9

18։00-18։20 — առցանց մարզական հանդիպում 1․2 դասարանում

Սեպտեմբերի 10

18։00-18։20-առցանց մարզական հանդիպում 1․1 դասարանում

Սեպտեմբերի 11

Աշխատանք ֆիզիկական միջավայրում

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s