Posted in Մարմնակրթություն

3․2 դասարան

Մարզական խաղերը Զառ գյուղում

Մարզական ստուգատես, 3.2 դասարան

Օհանյան Սոֆի 3.2 դասարան

Օհանյան Սոֆի 3.2 դասարան

Տաթև Սարգսյան, 3.2 դասարան

Հարությունյան Ալեն 3․2 դասարան

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s