Posted in Մարմնակրթություն

2․3 դասարան

Մարմնակրթություն

փոքրիկ հեծանվորդները

Կարեն Հովհաննիսյան , 2.3 դասարան

Աստղիկ Մեղրունի, 2.3 դասարան

Հայկ Մինաս, 2.3 դասարան

Ստեփանյան Արևիկ, 2.3 դասարան

Մնացականյան Նատալի, 2.3 դասարան

Նատալի Մնացականյան, 2.3 դասարան

Հայրապետյան Եվա 2.3 դասարան

Մինաս Հայկ Աշլի Վանիկ 2․3 դասարան

Ստեփանյան Արևիկ 2․3 դասարան

Ալեքս Ալեքսանյան 2․3 դասարան

Աստղիկ Մեղրունի 2․3 դասարան

Արևիկ Ստեփանյան 2.3 դասարան

Արևիկ Ստևփանյան 2.3 դասարան

Նատալի Մնացականյան 2.3 դասարան

Հայրապետյան Եվա 2.3 դասարան

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s