Posted in Մարմնակրթություն

1․1 դասարան

Հեծանվային ստուգատես 1.1 դասարան

Մարզական ստուգատես, 1.1 դասարան

ուրախ հեծանվավարություն

1.1 դասարան

Միքայել Քեշիշյան 1.1 դասարան

Վանէ Տումանեան 1.1 դասարան

Նռանե Անտոնյան. 1.1 դասարան

Միա Ալավերդյան 1․1 դասարան

Հարությունյան Վիկտորիա 1․1 դասարան

Լեո Խանամիրյան 1․1 դասարան

Սամվել Բաբաջանյան 1․1 դասարան

Միքայել Այունց 1․1 դասարան

Ռուբեն Գրիգորյան 1․1 դասարան

Միա Ալավերդյան 1.1 դասարան

Արամ Տոնոյան 1.1 դասարան

Արամ Տոնոյան 1.1 դասարան

Նատալի 1.1 դասարան

Միա Ալավերդյան 1.1 դասարան

Սահրադյան Նատալի, 1.1 դասարան

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s