Posted in աշխատաժամանակ

Աշխատանք ֆիզիկական միջավայրում․ հուլիս-օգոստոս

Վայր՝

Արևմտյան դպրոց-պարտեզ

Ժամկետը՝

Հուլիս-օգոստոս

Ընթացքը՝

Հուլիս – օգոստոս ամիսների ընթացքում նախատեսում եմ հետևյալ աշխատանքները ֆիզիկական միջավայրում.

Արդյունքներ՝

Կամփոփվեն բլոգում։

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s