Posted in Մարզական, Առցանց ուսուցում

Ես կարողանում եմ

Արևմտյան դպրոցի սովորողները մասնակցում են Ես կարողանում եմ նախագծին:

Երկուշաբթի

Կարեն Հովհաննիսյան , 2.3 դասարան

Նարե Սարգսյան, 2.1 դասարան

Ժամհարյան Սոսե, 2.2 դասարան

Աստղիկ Մեղրունի, 2.3 դասարան

Հայկ Մինաս, 2.3 դասարան

Ստեփանյան Արևիկ, 2.3 դասարան

Երեքշաբթի

Նատալի 1.1 դասարան

Ժոռա Գիժլարյան 2.1 դասարան

Միա Ալավերդյան 1.1 դասարան

Եվա Գրիգորյան 3.1 դասարան

Չորեքշաբթի

Ստեփան Բաբայան, 2.1 դասարան

Սահրադյան Նատալի, 1.1 դասարան

Արեգ Դուրյան, 2.1 դասարան

Մնացականյան Նատալի, 2.3 դասարան

Նատալի Մնացականյան, 2.3 դասարան

Մհեր Բարսեղյան, 3.1 դասարան

Հինգշաբթի

Միքայել Միքայելյան, 2.1 դասարան

Արմեն Աղաբաբյան, 3.1 դասարան

Արփի Փիրումյան, 3.1 դասարան

Տաթև Սարգսյան, 3.2 դասարան

Ուրբաթ

Մանե Հարությունյան, 3.1 դասարան

Մանե Մաչկալյան, 2.1 դասարան

Հրանտ Հազարումյան, 1.2 դասարան

Ռոզի Հովհաննիսյան , 2.1 դասարան

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s