Posted in հաշվետվություն, Առցանց ուսուցում

Ապրիլի 20-24 . արդյունքներ

Շարունակում ենք մարզական դասերն իրականացնել տեսազանգի միջոցով:

Շաբաթվա նախագիծ՝Խոսքային , շնչառության զարգացնող խաղեր՝ մարմնամարզության միջոցով

Երկուշաբթի

10:00-10:20- 2.2 դասարան

10:20-10:40 տեսադաս 2:1 դասարան

երեքշաբթի

12:40-13:00 տեսադաս 3.1 դասարան 1. խումբ

13:00-13:20 տեսադաս 3.1 դասարան 2. խումբ

13:20-13:40 տեսադաս 3.1 դասարան 3. խումբ

16:00-16:20 տեսադաս 2:3 դասարան

Չորեքշաբթի

10:20-10:40 տեսադաս 2.1 դասարան

Հինգշաբթի

11:00-11:20 տեսադաս 2.2 դասարան

12:10-12:30 տեսադաս 1.1 դասարան

Ուրբաթ

11:50-12:10- տեսադաս 1.2 դասարան 1 խումբ

12:10-12:30- տեսադաս 1.2 դասարան 2 խումբ

Սովորողների աշխատանքներ՝

Արևիկ Ստեփանյան 2.3 դասարան

Արևիկ Ստևփանյան 2.3 դասարան

Խաչատրյան Նելսոն 2.1 դասարան

Միա Ալավերդյան 1.1 դասարան

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s