Posted in Առցանց ուսուցում

Իմ ընտանի կենդանին . 2.2 դասարան

Այս շաբաթ, մենք ունեինք նոր նախագիծ՝ իմ ընտանի կենդանին: 2.2 դասարանի սովորողներից մի քանիսը մասնակցեցին նախագծին

Բարսեղյան Աշոտ 2.2 դասարան

Վահան Պետրոսյան 2.2 դասարան

Սոսե Պամհարյան 2.2 դասարան

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s