Posted in Uncategorized

Սովորողների անհատական, առցանց-ընտանեկան ուսուցման պլան

8-4 դասարան

Լիրա Խաչատրյան

Մարիա Ավետիսյան

Աննա Հարությունյան

Նանե Մոմչյան

Նազենի Սանոյան

Արմեն Մարտիրոսյան

Հայկ Արշակյան

Նարեկ Հակոբյան

Արմեն Աղաջանյան

Գոռ Կնյազյան

Լևոն Սողոմոնյան

8-7 դասարան

Արթուր Պետրոսըան

Գոհար Պետրոսյան

Աբրահամ Նահապետյան

Քնարիկ Հակոբյան

Անի Հարությունյան

Ամալյա Զաքարյան

Արաքս Քալիջյան

Գագիկ Մարտիրոսյան

Ալեն Տեր Մինասյան

Մարգարիտա Պետրոսյան

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s