Posted in դիտարկումներ

Միջին դպրոց

Ո՞ր դպրոցը, ո՞ր դասարանները, քանի՞ սովորող․

Նայել եմ Միջին դպրոցի 8-4 և 8-7 դասարանները:

8-4 դասարան-23 սովորողի բլոգ

8-7 դասարան- 23 սովորողի բլոգ

Չգործող բլոգներ․

Ակտիվ բլոգներ՝ 41

Չգործող բլոգներ` 5

Քանի՞ բլոգում է առկա սովորողի անհատական պլանները․

Սովորողների անհատական, առցանց-ընտանեկան ուսուցման պլան

Ընտանեկան նախագծերը․

Ընտանեկան նախագծեր 8-4 և 8-7 դասարաններ

Առավել հաջողված նախագծեր․

Էդգար Ղազարյան

Աննա Հարությունյան

Արթուր Պետրոսյան

Արթուր Վարելջյան

Էլիզա Այվազյան

Գոհար Պետրոսյան

Աբրահամ Նահապետյան

Մարգարիտա Պետրոսյան

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s