Posted in Մասնագիտական ուսուցում, պարտիզապուրակային աշխատանք

Աշխատանք ֆիզիկական միջավայրում, օր2

Շարունեկելով մեր աշխատանքնրրը, ներկայացնեմ մեր աշխատանքային երկրորդ օրը` ֆիզիկական միջավայրում:

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s