Posted in աշխատաժամանակ

Հունվարի 8 – 17-ի աշխատակարգ

Չորեքշաբթի

9.00-9.20 ընդհանուր պարապունք

9.20-10.5-տեխնոլոգիա 2.3 դասարան

10.10-10.55 հեծանիվ2.3 դասարան

11.00-11.45 ընտրությամբ տեխնոլոգիա

11.50-12.35 տեխնոլոգիա 2.1 դասարան

12.55-13.35 լող 2.2 դասարան

Հինգշաբթի

9.00-9.20 ընդհանուր պարապունք

9.20-10.05 տեխնոլոգիա 2.2 դասարան

10.10-10.55 հեծանիվ2.2 դասարան

11.00-11.45հեծանիվ 3.1 դասարան

11.50-12.35 հեծանիվ 1.2 դասարան

12.55-13.35լող 2.1 դասարան

Ուրբաթ

9.00-9.20 ընդհանուր պարապունք

9.20-10.05 3.2 դասարան

10.10-10.55 հեծանիվ 2.1 դասարան

11.00-11.45 2.1 դասարան

11.50-12.35 2.2 դասարան

12.55-13.35 լող 1.1 դասարան

Երկուշաբթի

9.00-9.20 ընդհանուր պարապունք

9.20-10.05 1.1 դասարան

10.10-10.55 ընտրությամբ տեխնոլոգիա

11.00-11.45 հեծանիվ2.2 դասարան

11.50-12.35հեծանիվ 1.2 դասարան

12.55-13.35 հեծանիվ 1.1 դասարան

Երեքշաբթի

9.00-9.20 ընդհանուր պարապունք

9.20-10.05 տեխնոլոգիա 3.1 դասարան

10.10-10.55 տեղնոլոգիա1.1 դասարան

11.00-11.45հեծանիվ 3.1 դասարան

11.50-12.35 հեծանիվ 2.1 դասարան

12.55-13.35 հեծանիվ 1.1 դասարան

Չորեքշաբթի

9.00-9.20 ընդհանուր պարապունք

9.20-10.5-տեխնոլոգիա 2.3 դասարան

10.10-10.55 հեծանիվ2.3 դասարան

11.00-11.45 ընտրությամբ տեխնոլոգիա

11.50-12.35 տեխնոլոգիա 2.1 դասարան

12.55-13.35 լող 2.2 դասարան

Հինգշաբթի

9.00-9.20 ընդհանուր պարապունք

9.20-10.05 տեխնոլոգիա 2.2 դասարան

10.10-10.55 հեծանիվ2.2 դասարան

11.00-11.45հեծանիվ 3.1 դասարան

11.50-12.35 հեծանիվ 1.2 դասարան

12.55-13.35լող 2.1 դասարան

Ուրբաթ

9.00-9.20 ընդհանուր պարապունք

9.20-10.05 3.2 դասարան

10.10-10.55 հեծանիվ 2.1 դասարան

11.00-11.45 2.1 դասարան

11.50-12.35 2.2 դասարան

12.55-13.35 լող 1.1 դասարան

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s