Posted in Հեծանվավարություն

Հեծանիվների ստեղծումը

Մասնակիցներ՝ Արևմտյան դպրոց-պարտեզի սովորողներ

Ժամկետը՝ Նոյեմբեր 4-15

Նախագծի նպատակը՝ նոր գիտելիքների հաղորդում և  փոխանցում

Խնդիրները՝

 • նոր գիտելիքների համալրում
 • բանավոր խոսքի զարգացում
 • լսածը փոխանցելու կարողության զարգացում

Ընթացքը՝

 • Սովորողները հավաքում են տեղեկություններ հեծանիվի ստեղծման մասին
 • Կատարում ենք քննարկում
Posted in Uncategorized

Ուսումնական աշուն

Նախագծի ժամկետները՝ Հոկտեմբերի 28-նոյեմբերի 2

Մասնակիցներ՝  Արևմտյան դպրոց-պարտեզի սովորողներ

Նախագծի նպատակը՝

 • Զարգացնել աշակերտների երևակայությունը
 • Զարգացնել գեղեցիկը զգալու և պատկերելու ունակություն
 • Զարգացնել ստեղծագործական միտք
 • Զարգացնել գեղագիտական ճաշակ

Նախագծի խնդիրները՝

 • Բանավոր խոսքի զարրգացում
 •  տեխնոլոգիական հմտությունների ձևավորում

Ընթացքը՝

 • Պարզել թե որոնք են աշնան գույները
 • միասնական խմբով հավաքել տերևներ և դրանցից պատրաստել ապլիկացիաներ