Posted in Uncategorized

Աշխատակարգ 23.09-27.09

Սեպտեմբեր 23, երկուշաբթի

09.00 -09.20 ընդհանուր պարապունք.

09.20-10.05 3.1 դասարան.

10.10- 10.55 ընտրությամբ գործունեություն.

11.00- 11.45 հեծանվավարություն 2.2 դասարան.

11.50-12.35 հեծանվավարություն 1.2 դասարան.

12.55-13.35 հեծանվավարություն 1.1 դասարան.

14.00-15.00 տիկնիկագործության և թատերական գործի նախասիրության ակումբ.

Սեպտեմբեր 24, երեքշաբթԻ

09.00 -09.20 ընդհանուր պարապունք.

09.20-10.05 1.2 դասարան.

10.10-10.55 2.3 դասարան.

11.00-11.45 հեծանվավարություն 3.1 դասարան.

11.50-12.35 հեծանվավարություն 2.1 դասարան.

12.55-13.35 հեծանվավարություն 1.1 դասարան.

15.00-16.00 գրական ակումբ.

Սեպտեմբեր 25, չորեքշաբթի

09.00 -09.20 ընդհանուր պարապունք.

09.20-10.05 1.1դասարան.

10.10-10.55 հեծանվավարություն 2.3 դասարան.

11.00-11.45 ընտրությամբ գործունեություն.

11.50-12.35 1.2 դասարան.

12.55-13.35 լող 2.2 դասարան.

Մանկավարժական սեմինար.

Սեպտեմբեր 26, հինգշաբթի

09.00-09.20ընդհանուր պարապունք.

09.20-10.05 լող 1.2դասարան.

10.10-10.55 3.1դասարան.

11.00- 11.45 հեծանվավարություն 2.1 դասարան.

11.50-12.35 հեծանվավարություն 1.2 դասարան.

12.55-13.35 լող 2.1 դասարան.

14.00-15.00 տիկնիկագործության և թատերական գործի նախասիրության ակումբ.

Սեպտեմբեր 27, ուրբաթ

09.00-09.20ընդհանուր պարապունք.

09.20-10.05 3.2 դասարան.

10.10-10.55 2.1 դասարան.

11.00-11.45 2.2 դասարան.

11.50 -12.35 հեծանվավարություն 2.2 դասարան.

12. 55- 13. 35 լող 1.1 դասարան.

Մեդիա ուրբաթ.

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s