Posted in ծրագրեր, Uncategorized

Ուսուցչի օգնականի գործունեություն

Ուսուցչի օգնականի գործունեությունը ՝

  • Մարզական գործունեություն

Հեծանվավարություն

Լողուսուցում

Հեծանվաարշավներ, քայլարշավներ

Մարզական ստուգատեսներ, էստաֆետային խաղեր

  • Տեխնոլոգիական գործունեություն

Ուսումնական աշխատանք ագարակում

Պարտիզապուրակային աշխատանք

Տեխնոլոգիական աշխատանք տեխնոլոգիայի լաբորատորիայում

Բնագիտական աշխատանքներ, փորձեր բնագիտության լաբորատորիայում

  • Անհատական աշխատանք

Հատուկ կարիքով սովորողներ

Առանձնակի շնորհներ ունեցող սովորողներ

Այլ աշխատանք